Umów wizytę
Umów wizytę
+48 42 236 33 63
Ostry dyżur

Prof. Przemysław Kunert

Umów wizytę online

Umów wizytę online

Umów wizytę telefonicznie lub mailowo

Przychodnia Warszawa ul. Opaczewska 43 lok. 125 p. I

Prof. Przemysław Kunert

Prof. Przemysław Kunert - Neurochirurg

Zastępca Kierownika Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii dla województwa mazowieckiego. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Członek Zarządu Central European Neurosurgical Society oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.

Przeprowadza zabiegi operacyjne w bardzo szerokim zakresie procedur neurochirurgicznych, ze szczególnym naciskiem na leczenie patologii wewnątrzczaszkowych: chorób nowotworowych i naczyniowych (tętniaki, naczyniaki). Zajmuje się też patologiami podstawy czaszki, w tym między innymi guzami kąta mostowo-móżdżkowego oraz operacjami guzów przysadki z dostępu przez zatokę klinową.

Przeprowadza operacje patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego, we wszystkich odcinkach kręgosłupa i z różnych dostępów. Obok technik małoinwazyjnych stosuje również techniki leczenia złożonych schorzeń kręgosłupa wymagających stabilizacji instrumentalnych (stabilizacja przednia w odcinku szyjnym i przeznasadowa w odcinku lędźwiowym, protezy trzonów kręgowych, protezy dysków).

Prof. Przemysław Kunert - gdzie przyjmuje?

Prof. Przemysław Kunert przyjmuje w klinice Ortho Sport Clinic w Warszawie.

Prof. Przemysław Kunert - kontakt

Przychodnia Warszawa, ul. Opaczewska 43 lok. 125 p. I

Przychodnia Warszawa 
ul. Opaczewska 43 lok. 125 p. I

Telefon: 

22 692 72 50

 lub 

503 103 689
chevron-down