Umów wizytę
Umów wizytę
+48 42 236 33 63
Ostry dyżur

CHIRURGIA BARKU

Bark jest jedną z najbardziej „wyjątkowych” okolic ludzkiego narządu ruchu. Tak jak ogromna jest różnorodność i złożoność ruchów oraz czynności, które możemy wykonywać dzięki barkowi, tak samo skomplikowana i niezwykła jest jego budowa. To z kolei powoduje, że urazy, dolegliwości i schorzenia barku są tak dotkliwe a ich leczenie stawia przed ortopedami wyjątkowe wyzwania.

Szpital

CHIRURGIA BARKU

Zasadnicza odmienność barku w stosunku do pozostałych, dużych stawów narządu ruchu polega na tym, że w jego przypadku nie można mówić o pojedynczym stawie, nie ma faktycznie takiej struktury anatomicznej jak staw barkowy. Budowa anatomiczna barku opiera się na tym, że jest on kompleksem kilku stawów połączonych ze sobą w unikalny sposób tkankami miękkimi – mięśniami, powięziami i ścięgnami. To, między innymi, pozwala na ogromny zakres, bardzo zróżnicowanych ruchów.

Najczęstsze urazy barku

Urazy barku są w pewnym sensie pochodną jego budowy i funkcji ruchowych. W ramach jednego typu urazu, możemy mieć szereg jego odmian i wariantów, urazy powiązane, stany ostre lub ich konsekwencje w postaci przewlekłości. Warto wymienić kilka, które są najbardziej rozpowszechnione i najczęściej diagnozowane u większości pacjentów:
● uszkodzenie stożka rotatorów,
● uszkodzenie, naderwanie bądź zerwanie całkowite ścięgna głowy drugiej mięśnia dwugłowego (LHBT),
● zwichnięcie barku i naderwanie więzadeł (stan ostry),
● niestabilność barku w wyniku zwichnięć i naderwań więzadeł (stan przewlekły w następstwie zwichnięć),
● zespół cieśni podbarkowej,
● przewlekłe urazy barku i przewlekłe zapalenie okołostawowe barku,
● uszkodzenie obrąbka stawu barkowego.
W Ortho Sport Clinic oferujemy usługę medyczną jaką jest chirurgia barku. Zapewniamy wszelkie znane współczesnej ortopedii metody leczenia zachowawczego, operacyjno- zabiegowego i diagnostyki okolicy barku.
Jest to małoinwazyjna metoda diagnostyczno-lecznicza polegająca na wprowadzeniu do stawu barkowego, kamery artroskopowej i narzędzi artroskopowych przez niewielkie nacięcia w skórze, celem oceny struktur wewnątrzstawowych. W celu lepszej wizualizacji, do stawu wpompowany jest płyn, który rozszerza dodatkowo torebkę stawową. Po ocenie stawu, lekarz przystępuje do naprawy uszkodzonych struktur przy pomocy najnowocześniejszych i sprawdzonych technik artroskopowych.
dowiedz się więcej
Cena od 8 500 PLN
Dr Grzegorz Sobieraj
Dr Mateusz Jóźwik 
Dr Jakub Łupiński 
Dr Jan Borowski 
Dr Karol Krajewski 
Dr Maciej Sędzicki
Umów wizytę
Jest to innowacyjny zabieg polegający na wprowadzeniu biodegradowalnego balonu do przestrzeni podbarkowej. Stożek Rotatorów składa się z mięśni przyczepiających się do łopatki i kości ramiennej otaczającej. Stożek rotatorów odpowiada za ruchy rotacyjnie stawu ramiennego i prawidłową stabilizacje głowy kości ramiennej w panewce. Uszkodzenie stożka rotatorów prowadzi do silnych dolegliwości bólowych barku z ograniczeniem ruchomości stawu ramiennego, dysbalansu stawu i przemieszczeniem głowy kości ramiennej najczęściej pod wyrostek barkowy, zmniejszając przy tym przestrzeń podbarkową.
dowiedz się więcej
Cena od 15 000 PLN
Dr Grzegorz Sobieraj
Umów wizytę
Ortopedia rekonstrukcyjna zajmuje się przede wszystkim operacyjnym leczeniem i „naprawą” uszkodzonych okolic lub części stawu barkowego. Operacja rekonstrukcyjna ma na celu odtworzenie uszkodzonych części stawu barkowo obojczykowego, przywrócenie ich czynności i funkcji, a często także prawidłowego wyglądu poprzez połączenie ocalałych, zdrowych tkanek pacjenta w okolicy dotkniętej chorobą lub zmianą z tkankami pobranymi z innej, zdrowej części ciała.
dowiedz się więcej
urazowe - rekonstrukcja więzadeł barkowo - obojczykowych oraz kruczo - obojczykowych - od 8 000 PLN
przewlekłe - rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojczykowego oraz dysku wewnątrzstawowego – RegJoint - od 19 000 PLN
Dr Grzegorz Sobieraj
Dr Mateusz Jóźwik 
Dr Jakub Łupiński 
Umów wizytę
W ciągu ostatnich 20 lat endoprotezoplastyka stawu ramiennego stała się standardem w leczeniu zmian zwyrodnieniowych barku. Pacjenci kwalifikowani do operacji endoprotezoplastyki stawu ramiennego przechodzą szczegółowe badania przy użyciu tomografii komputerowej z rekonstrukcją 3D. Ich celem jest ocena stopnia i typu deformacji kostnych. Wyniki analizowane są w specjalistycznym programie komputerowym, który umożliwia dopasowanie wszczepionych części endoprotezy do anatomii pacjenta. Dzięki temu pacjenci mają pewność dokładnego dopasowania endoprotezy do ich budowy, a tym samym zmniejszania ryzyka wcześniejszego obluzowania oraz innych powikłań.
dowiedz się więcej
Cena od 25 000 PLN
Dr Grzegorz Sobieraj
Umów wizytę
Mięsień piersiowy to gruby mięsień, znajdujący się na klatce piersiowej człowieka. Jest to bardzo silny przywodziciel, rotator wewnętrzny i zginacz barku. Działa popychając ramię do przodu. Składa się z dwóch części – obojczykowej i mostkowej, nazwanych tak od miejsca przyczepu. Kończy się on na kości ramiennej. Głównym objawem zerwanego mięśnia jest odczuwany przez pacjenta ból podczas odwodzenia ramienia. Zerwanie zazwyczaj jest całkowitym oderwaniem ścięgna od kości ramiennej.
dowiedz się więcej
Cena od 8 000 PLN
Dr Grzegorz Sobieraj
Dr Mateusz Jóźwik 
Dr Jakub Łupiński 
Dr Jan Borowski 
Umów wizytę
Do nieoperacyjnych metod leczenia schorzeń barku zalicza się fizjoterapię oraz sonochirurgię. W Ortho Sport Clinic stosujemy połączenie tych dwóch metod.
dowiedz się więcej
od 6 5000 PLN
Płynna polimerowa endoproteza od 2 200 PLN
Terapia PRP od 850 PLN
Dr Grzegorz Sobieraj
Dr Mateusz Jóźwik 
Dr Jakub Łupiński 
Dr Jan Borowski 
Umów wizytę

Umów wizytę

... i ocal swój ruch!
chevron-down